Vi kan tilby følgende tjenester:


- Dykkerinspeksjoner

- ROV inspeksjoner

- Film / foto med dykker eller ROV

- Boring

- Sprenging

- Montering av bolter

- Flytting av masser

- Høytrykkspyling

- Undervannsbrenning/skjæring

- Undervannssveising

- Rengjøring av skrog og propell på skip

- Montering av anoder på skip og andre innretninger

- Kaiarbeider

- Broarbeider

- Armering, forskaling og støping

- Erosjonssikring

- Rørlegging

- Kartlegging/klargjøring av rørtraseer

- Rengjøring av rør / siler

- Pluggkjøring av rør

- Tykkelsesmåling